loader

Featured Topic:

Martial Law

On the 21st of September, 1972, Ferdinand Marcos declared Martial Law in the Philippines. Learn more about this period of Philippines history through our curated list of learning resources.

View Resources

Resources by Themes

Educational Videos

Ito ang Sibika

Ang Sibika.PH ay isang resource portal na naglalayong tulungan ang mga kabataan na matuto at maging aktibong mga mamamayan upang mapanatili at mapagyaman ang kahalagahan ng demokratikong mga prinsipyo at institusyon.

Ang Pamilyang Moderno

Kasabay ng pagbabago ng panahon at ng lipunan ang pagtanggap natin ng progresibong kamalayan. Paano na nga ba nag-iba ang relasyong pampamilya ng mga tao? Kilalanin ang pamilyang moderno.

Ano ang Demokrasya?

Ang kalayaan ng kabataang Pilipino na magpahayag ng kanilang sarili ay bunga ng pagkakaroon ng demokrasya. Pag-usapan natin kung paano nakakaapekto ang demokrasya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

This website was brought to you

by our partners